Snel. Betaalbaar. Compleet.

Haalbaarheidsonderzoeken

Het goed inschatten van de mogelijkheden en risico’s van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is niet eenvoudig. Wetgeving is complex en het beleid van de overheid is niet altijd doorzichtig. Ook is vaak op voorhand niet helder of een project financieel mogelijk is. BJZ.nu zorgt in deze situaties voor helderheid door het verrichten van een planologische haalbaarheidsonderzoeken.

BJZ.nu toetst de haalbaarheid van ruimtelijke initiatieven door de analyse van relevante wetgeving, overheidsbeleid en desgewenst de planexploitatie. Wij hanteren hierbij een snelle en pragmatische aanpak.

Goed haalbaarheidsonderzoek hoeft niet duur te zijn. In het onderzoekstraject zijn verschillende fasen te onderscheiden. Indien tussentijds onverhoopt blijkt dat er sprake is van onneembare planologische belemmeringen, is een tussentijdse heroverweging / aanpassing mogelijk. Bovendien kan veel onderzoeksmateriaal nadien worden gebruikt voor het opstellen van een bestemmingsplan indien het project kansrijk blijkt.

Neem contact met ons op voor kostenopgave of een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden!

Meer informatie

Terugbelbericht

Vrijblijvend adviesgesprek