Bestemmingsplan Daarlerveen, Klein Kromhof e.o.

Sector: Industrie
Regio: Hellendoorn

Resultaten

  • Toepassing KGO regeling
  • Diverse ontwikkelingen in 1 plan
  • Diverse uitgevoerde onderzoeken

Het bedrijf Klein Kromhof Houtvezels/Jekro Houtpellets is gevestigd aan de Daarlerweg 1 te Daarlerveen. De afgelopen jaren heeft het bedrijf een forse groei doorgemaakt en is het bedrijfsperceel meerdere malen uitgebreid. Om de bedrijfsvoering hierop in te richten was een nieuwe indeling van het bedrijfsproces benodigd en meer opslagcapaciteit. Deze ontwikkelingen brachten een grotere ruimtevraag met zich mee, waardoor uitbreiding van het bedrijf en de bedrijfsbebouwing noodzakelijk was. Het bestaande bedrijfsperceel is met 14.000 m² uitgebreid, waarop 5.000 m² aan nieuwe bedrijfsbebouwing is gerealiseerd. Door deze uitbreiding is een bedrijf ontstaan met een totale terreinomvang van 3,5 hectare (uitbreiding: 1,4 ha) en 11.600 m² (uitbreiding: 5.000 m²) aan bebouwing. BJZ.nu heeft voor dit project de diensten geleverd, op basis waarvan de uitbreiding inmiddels gerealiseerd is.