Bestemmingsplan Foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle

Sector: Horeca
Regio: Zwolle

Resultaten

  • Aandacht voor veiligheid
  • Diverse uitgevoerde onderzoeken

Het project heeft betrekking op de realisering van een aantal restaurants in de vorm van een foodcourt op de locatie “De Vrolijkheid” aan de oude Meppelerweg in Zwolle. 

Hiervoor was een bestemmingsplanwijziging vereist. In het bestemmingsplan diende aangetoond te worden dat de voorgenomen ontwikkeling uit ruimtelijk oogpunt verantwoord is.