Bestemmingsplan Uitbreiding Baan Twente, Wierden

Sector: Industrie
Regio: Wierden

Resultaten

  • Goede samenwerking met gemeentes
  • Adequaat bestemmingsplan

Autobedrijf Baan Twente B.V. is al geruime tijd gevestigd aan de Provincialeweg 2  te Zuna in het buitengebied van de gemeente Wierden. Het bedrijf ligt tegen de rand van bedrijventerrein Plaagslagen (gemeente Rijssen-Holten) en maakt hier vanuit ruimtelijke oogpunt onderdeel van uit. In verband met de uitbreiding van de activiteiten met het Ford-dealerschap en daarmee gepaard gaande uitbreiding van de handelsvoorraad auto’s en personeel is het bedrijf voornemens om de bestaande showroom met 702 m2 uit te breiden. BJZ.nu heeft hiervoor het bestemmingsplan verzorgd.