Bestemmingsplan Van Oordtstraat in Nunspeet

Sector: Wonen
Regio: Nunspeet

Resultaten

  • Ruimtelijke onderbouwing en benodigde onderzoeken
  • Bouwen voor lokale woningbehoefte

Aan de Van Oordtstraat in de bebouwde kom van de kern Nunspeet ligt een onbebouwd perceel. Het perceel ligt omsloten tussen percelen met vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen. De eigenaar is voornemens op het perceel twee levensloopbestendige woningen en één starterswoning te realiseren. Met dit initiatief wordt gebouwd voor de lokale woningbehoefte en wordt de locatie stedenbouwkundig afgerond.

Het project is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan.

BJZ.nu heeft ten behoeve van de omgevingsvergunning voor dit project een ruimtelijke onderbouwing opgesteld en de onderzoeken uitgevoerd.