Rood voor Rood project Van Kregtenweg 2 en ong., Wierden

Sector: Agrarisch
Regio: Wierden

Resultaten

  • Goed advies en reĆ«le benadering
  • Landschappelijke verfraaiing

Aan de Van Kregtenweg 2 te Notter was een voormalig agrarisch erf aanwezig. Op deze locatie zijn de agrarische bedrijfsactiviteiten al een aantal jaren geleden beëindigd en de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing was reeds gesloopt in het kader van de rood voor rood-regeling van de gemeente Wierden. Hierbij zijn de gesloopte vierkante meters aan agrarische bedrijfsbebouwing gereserveerd om later ingezet te kunnen worden in een rood voor rood-traject. 

Op basis van de beleidsnota ‘Beleid Rood voor rood met gesloten beurs 2011’ van de gemeente Wierden wordt in ruil voor de sloop van voormalige agrarische bebouwing, met een gezamenlijke oppervlakte van minimaal 850 m2, het recht op één compensatiewoning met bijgebouw(en) verkregen. In voorliggend geval is op deze locatie een oppervlakte van 1.000 m2 aan voormalige agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Hierdoor is het recht voor het bouwen van één woning met bijgebouw(en) verkregen.
De ontwikkeling is echter niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan en daarom heeft BJZ.nu hiervoor een nieuw bestemmingsplan opgesteld.